ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ, ΤΜΗΜΑΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΜΠΡΟΥ

Περιγραφή

Σύντομη επανάληψη βασικής γραμματικής, κείμενα, ορολογία σχετική με τα ακαδημαϊκά  ενδιαφέροντα  των φοιτητών και ασκήσεις.

Ημερολόγιο