η-Τάξη Πανεπιστημίου Πειραιώς

Untitled Document

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΝΕΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Λειτουργία eclass μέσω νέου ιδρυματικού λογαριασμού από 13 Μαΐου 2019

Στις 13/5/2019 θα ενεργοποιηθεί ο νέος ιδρυματικός λογαριασμός, μέσω του οποίου θα λειτουργεί πλέον το σύστημα e-class. Για τον τρόπο πιστοποίησής σας στο νέο σύστημα ιδρυματικού λογαριασμού, παρακαλούμε δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη διεύθυνση http://www.unipi.gr/unipi/el/idm.html

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εγγραφή Χρηστών

Φοιτητές: Κεντρικό Μενού -> Εγγραφή Χρήστη -> Φοιτητή -> username/password που σας έχουν δοθεί από τη γραμματεία του τμήματος (students, εύδοξος κτλ)
Διδάσκοντες: Κεντρικό Μενού -> Εγγραφή Χρήστη -> Καθηγητή -> username/password που σας έχουν δοθεί από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (e-mail, vpn κτλ)

Είσοδος στο Σύστημα

Η πλατφόρμα έχει συνδεθεί με την Αρχή Πιστοποίησης Χρηστών του Πανεπιστημίου. Για να συνδεθείτε κάντε κλικ στο μενού «Είσοδος» (Σύνδεση με CAS) εισάγοντας τα στοιχεία πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από τη γραμματεία του τμήματος (φοιτητές) ή Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (καθηγητές).

Troubleshooting

1) Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα

α) Bεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία πρόσβασης είναι σωστά και ότι έχετε επιλέξει «Είσοδος»(Σύνδεση με CAS)
β) Eπικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματος (φοιτητές) ή Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (Διδάσκοντες) σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία εισόδου (username/password)

2) Ορθότητα Δεδομένων

Απαγορεύεται ρητά η χρήση της πλατφόρμας για μη εκπαιδευτικούς σκοπούς.

3) Αντίγραφα Ασφάλειας / Backup Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Οι διαχειριστές των μαθημάτων (διδάσκοντες) είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία σε τακτικά χρονικά διαστήματα «Αντίγραφων Ασφαλείας» (backup) των μαθημάτων τους.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή που θα βρείτε αναρτημένο στην πλατφόρμα « η- Τάξη » ( διαθέσιμα εγχειρίδια ).

Ανακοινώσεις

 • - Τετάρτη, 08 Μαΐου 2019 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από τις 13 Μαΐου 2019 θα αρχίσει να λειτουργεί νέα υπηρεσία ιδρυματικού λογαριασμού στο Πανεπιστήμιο, στην οποία θα διασυνδεθεί το e-class (όπως και τα students.unipi.gr, Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, eclass, Office 365 κλπ).

  Για την ενεργοποίηση του νέου ιδρυματικού λογαριασμού είναι αναγκαία η επαναπιστοποίηση όλων των χρηστών στη διεύθυνση https://uregister.unipi.gr

  Μετά την εγγραφή σας στο σύστημα uregister.unipi.gr θα μπορείτε να διαχειρίζεστε τον κωδικό πρόσβασης, τ

 • - Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 -

  Η πλατφόρμα η-Τάξη αναβαθμίστηκε στην έκδοση 2.11.3

  Ο διαχειριστής

 • - Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 -

  Η πλατφόρμα η-Τάξη αναβαθμίστηκε στην έκδοση 2.8.3

  Ο διαχειριστής

 • - Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 -

  Η πλατφόρμα η-Τάξη αναβαθμίστηκε στην έκδοση 2.6

  Ο διαχειριστής

 • - Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2010 -

  Παρακαλούνται όλοι οι διδάσκοντες – διαχειριστές  οι οποίοι  υποστηρίζουν ηλεκτρονικά τα μαθήματά τους μέσο της πλατφόρμας « η- Τάξη » του Πανεπιστημίου  να δημιουργήσουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα «Αντίγραφα Ασφαλείας» (backup) των μαθημάτων τους.

  Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή που θα βρείτε αναρτημένο στην πλατφόρμα « η- Τάξη » ( διαθέσιμα εγχειρίδια ) ή μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

  Προσοχή! Η Υπηρεσία Helpdesk θα καταβάλλει κάθε π