η-Τάξη Πανεπιστημίου Πειραιώς

Untitled Document

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Εγγραφή Χρηστών

Φοιτητές: Κεντρικό Μενού -> Εγγραφή Χρήστη -> Φοιτητή -> username/password που σας έχουν δοθεί από τη γραμματεία του τμήματος (students, εύδοξος κτλ)
Διδάσκοντες: Κεντρικό Μενού -> Εγγραφή Χρήστη -> Καθηγητή -> username/password που σας έχουν δοθεί από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (e-mail, vpn κτλ)

Είσοδος στο Σύστημα

Η πλατφόρμα έχει συνδεθεί με την Αρχή Πιστοποίησης Χρηστών του Πανεπιστημίου. Για να συνδεθείτε κάντε κλικ στο μενού «Είσοδος» (Σύνδεση με CAS) εισάγοντας τα στοιχεία πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από τη γραμματεία του τμήματος (φοιτητές) ή Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (καθηγητές).

Troubleshooting

1) Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα

α) Bεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία πρόσβασης είναι σωστά και ότι έχετε επιλέξει «Είσοδος»(Σύνδεση με CAS)
β) Eπικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματος (φοιτητές) ή Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (Διδάσκοντες) σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία εισόδου (username/password)

2) Ορθότητα Δεδομένων

Απαγορεύεται ρητά η χρήση της πλατφόρμας για μη εκπαιδευτικούς σκοπούς.

3) Αντίγραφα Ασφάλειας / Backup Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Οι διαχειριστές των μαθημάτων (διδάσκοντες) είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία σε τακτικά χρονικά διαστήματα «Αντίγραφων Ασφαλείας» (backup) των μαθημάτων τους.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή που θα βρείτε αναρτημένο στην πλατφόρμα « η- Τάξη » ( διαθέσιμα εγχειρίδια ).

Ανακοινώσεις

 • - Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 -

  Η πλατφόρμα η-Τάξη αναβαθμίστηκε στην έκδοση 2.11.3

  Ο διαχειριστής

 • - Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 -

  Η πλατφόρμα η-Τάξη αναβαθμίστηκε στην έκδοση 2.8.3

  Ο διαχειριστής

 • - Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 -

  Η πλατφόρμα η-Τάξη αναβαθμίστηκε στην έκδοση 2.6

  Ο διαχειριστής

 • - Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2010 -

  Παρακαλούνται όλοι οι διδάσκοντες – διαχειριστές  οι οποίοι  υποστηρίζουν ηλεκτρονικά τα μαθήματά τους μέσο της πλατφόρμας « η- Τάξη » του Πανεπιστημίου  να δημιουργήσουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα «Αντίγραφα Ασφαλείας» (backup) των μαθημάτων τους.

  Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή που θα βρείτε αναρτημένο στην πλατφόρμα « η- Τάξη » ( διαθέσιμα εγχειρίδια ) ή μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

  Προσοχή! Η Υπηρεσία Helpdesk θα καταβάλλει κάθε π