Ανακοίνωση για Επανεξέταση Σεπτεμβρίου 2021
- Monday August 30, 2021 -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να επαναξιολογηθούν στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 στο μάθημα «Ξενόγλωσση Ορολογία Πληροφορικής» μπορούν να υποβάλουν εργασία (project) έως την 18η Οκτωβρίου 2021 . Οι εργασίες θα γίνουν δεκτές μόνο εάν πληρούν τις προϋποθέσεις (αναφορικά με το θέμα και το περιεχόμενο) που έχουν αναλυθεί κατά τη διάρκεια των online μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου και είναι αναρτημένες στο MS Teams (files: topics for academic project, assessment criteria-academic project, the timeline of the research paper). Ο σύνδεσμος για το Τeams είναι: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a973be768fba445a385982f6c450d7418%40thread.tacv2/conversations?groupId=2f4757fa-fa7e-48de-9ecb-1aa0e6f329e7&tenantId=d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de

Οι εργασίες θα γίνουν δεκτές μόνο εάν πληρούν τις προϋποθέσεις (αναφορικά με το θέμα και το περιεχόμενο) που έχουν εξάλλου αναλυθεί κατά τη διάρκεια των online μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.

H διδάσκουσα

Δρ. Ειρήνη Μαμάκου

Μέλος ΕΕΠ